A qui ajudem

La nostra tasca avui

Presos

Visitem presons i presos de forma regular. També treballem per la seva reinserció posterior a través de programes de treballs en benefici de la comunitat (TBC).

Persones amb problemes d’alcoholisme

Disposem d’un centre de rehabilitació per a persones amb problemes d’alcoholisme.

Gent sense feina

Ajudem a la preparació de currículums i gestionem contactes tant de feina com per a formació.

Persones amb problemes de drogoaddicció

Disposem d’un centre de rehabilitació per a persones amb problemes de drogoaddicció

Famílies desestructurades

Mediem i donem suport a famílies desestructurades fins la seva recuperació.

Immigració

Ajudem a les persones acabades d’arribar atenent a les necessitats més bàsiques fins a la seva integració.

Dones que pateixen maltractaments

Tenim i gestionem un centre d’acollida per a dones i els seus fills que han patit maltractaments físics o psicològics.

Persones en risc d’exclusió social.

Suplim necessitats bàsiques (aliments, roba, mobles i rebuts impagats de llum, aigua,…) i acompanyem a les persones en risc d’exclusió social fins la seva reincorporació en la societat.