Aliments

Hem tornat a rebre aliments! Un camió més per seguir repartint a tots els pobles que anem! #seguim #programadaliments