Aliments

Seguim amb l\’activitat regular de l\’Associació. Repartim els aliments del programa FEGA més els que comprem amb recursos propis. Seguim ajudant a les famílies que estan passant per necessitat.