betanianavas

Persones en risc d\’exclusió social.

Suplim necessitats bàsiques (aliments, roba, mobles i rebuts impagats de llum, aigua,…) i acompanyem a les persones en risc d\’exclusió social fins la seva reincorporació en la societat.

Si vols fer-nos un donatiu, el nostre número de compte és el següent: La Caixa: 2100-0381-11-0200155873 Si vols col·laborar amb algun projecte específic, posa\’ns el nom de tal projecte al concepte!