Dones que pateixen maltractaments

Tenim i gestionem un centre d\’acollida per a dones i els seus fills que han patit maltractaments físics o psicològics.