Escoles i Nen del Nadal!

Ja estem recollint el material que des de les escoles heu aportat a la campanya Nen del Nadal. Gràcies a cada escola i família de les escoles participants! Institut Escola St. Jordi de Navàs, Escola St. Miquel i Llar d\’Infants Castellnins de Castellgalí! Gràcies!

#solidaris #escoles #nendelnadal