Associació per l\’Ajut Social i Laboral Beraca

L’Associació per l’Ajut social i laboral “Beraca” neix l’any 2001, amb la finalitat de donar cobertura legal a la tasca de diferents famílies cristianes catalanes que, de manera voluntària i per iniciativa pròpia, havien començat a realitzar nombroses activitats solidàries amb famílies de baixos recursos econòmics i necessitats bàsiques insatisfetes, tals com alimentació, roba, treball.