Persones amb problemes de drogoaddicció

Disposem d\’un centre de rehabilitació per a persones amb problemes de drogoaddicció