Presons + TBC

Bon dia!

L’Associació Beraca segueix treballant amb varis voluntaris de presons que van regularment a la presó de Brians i Lledoners.

Alhora, també treballem per la reinserció de presos amb el programa TBC: els treballs en benefici de la comunitat. Consisteix en l’obligació de la persona penada d’exercir una activitat no retribuïda d’utilitat pública i/o interès social amb la finalitat de servir de reparació a la comunitat per la infracció comesa.

Aquesta mesura pretén, d\’una banda, que la persona infractora repari simbòlicament el dany ocasionat a la comunitat, que es responsabilitzi de les seves accions i les pugui confrontar amb la resposta penal, faci una acció positiva per a la comunitat, revaloritzi la seva autoimatge i descobreixi el sentit i la utilitat dels serveis que tenen una dimensió social per a la comunitat. D\’altra banda, pretén implicar la comunitat en la resolució de conflictes, fer participar activament les institucions públiques i les entitats d’iniciativa social en la reinserció dels penats i minimitzar els estereotips sobre la delinqüència i els seus protagonistes.
Així, com a entitat som el lloc i el vehicle que afavoreix la inserció social dels penats, facilitant l’espai, la tasca i la incorporació del penat en les activitats que ha de fer i acompanyar-lo en tot el procés de reinserció.

#ajudem #presons #reinserció #treballsenbeneficidelacomunitat