Si vols fer-nos un donatiu, el nostre número de compte és el següent:

La Caixa:

2100-0381-11-0200155873

Si vols col·laborar amb algun projecte específic, posa\’ns el nom de tal projecte al concepte!