Persones en risc d\’exclusió social.

Suplim necessitats bàsiques (aliments, roba, mobles i rebuts impagats de llum, aigua,…) i acompanyem a les persones en risc d\’exclusió social fins la seva reincorporació en la societat.